Young Voices – stöd för barn och ungas rättigheter och röster i Turkiet

kl. av | Taggar: , , , , ,

Gästbloggare:  Didem Özalp & Johanna Caminati Engström

Turkiets befolkning består av ca 81 miljoner invånare varav ca 40 % är under 25 år. I det turkiska samhället är det märkbart att denna grupp inte får tillräckligt med utrymme och att det finns ett enormt behov att stärka denna grupp. Det krympande civilsamhället och undantagstillståndet begränsar möjligheterna att effektivt arbeta med barnrättsfrågor. Även om barn- och ungdomsfrågor relaterade frågor kan uppfattas som okontroversiella bidrar den politiska situationen till en atmosfär där misstro bland civilsamhället och myndigheter ökar på nationell nivå och det internationella utbytet minskar.

Sedan 2014 har Gk, genom kulturrådet och sektionen för turkiskt-svenskt samarbete, ägnat särskild uppmärksamhet åt barnrättsfrågor samt barn- och ungas rätt till kultur. Projektet, kallat ”Young Voices” (Genc Sesler) har utförts i samarbete med lokala organisationer och institutioner. Syftet har varit att göra barns kreativa röster hörda i samhället. Ambitionen har också varit att presentera och diskutera innovativa idéer från Sverige och Turkiet. Ett exempel är ”Children Make” vilket handlat om hur Makerkultur (där man förenar traditionellt hantverk med teknologi) möter barnrättsfrågor och internationella relationer, i samarbete med Svenska Institutet. Chefen för Digitalisering och Lärande i RISE (Research Institutes of Sweden) bjöds in att hålla en heldagsworkshop i Istanbul för lärare, tillsammans med en lokal turkisk organisation.  Detta samarbete ledde sedan vidare till ytterligare workshops för turkiska och syriska barn med inriktning på Maker kultur. Under workshopen kunde man konstatera att den språkliga barriären inte påverkade barnen i deras gemensamma skapande. Detta är också ett exempel på hur kultur, teknik eller annat slags konstfokuserade workshops och events kan minska klyftor mellan olika grupper.

Biennalen plakat ute Svenska Institutets utställning Where Children Grow om svensk barnlitteratur, installerad på den 5. barn och ungdomsbiennalen, 2018
Barnb1-min Barnb-min

bilgiPresentation av Where Children Grow i en annan form
izmirPer Gustavsson med turkiska kollegor Handan Gökcek och Dilge Guney

street dRebecca Livaniou & Kevin Wedin väntar på sin tur, 8. Istanbul Street Dance Carneval

Young Voices har utvecklats till en plattform för civilsamhälleliga organisationer i Turkiet, kulturaktörer och statliga institutioner att mötas och utbyta erfarenheter, idéer och vidareutveckla samarbeten.
Barnkultur och barnrättsfrågor är områden där Sverige är i framkant och kan bidra med kunskap och stöd. Då det har blivit svårare att knyta kontakter på nationell nivå är vår ambition att lyfta frågor på lokalnivå, varför vi nu gör flera satsningar i med kommuner.
Berättarm Institutet-min Institutet-minBerättarministeriet inspirerar kommuner, pedagoger, skribenter och barn!

IMG_8451-minBM closeup-min
och vi tog med oss utställningen och Berättarministeriet till Eskisehir och slottsmuseet.
Castle use-min
Varje år har Young Voices försökt att uppmärksamma olika teman tillsammans med lokala partners. Teman som berörts är till exempel mobbning i skolan, HBTQ frågor, yttrandefrihet och jämställdhet mellan könen. Vid varje tillfälle har en svensk aktör bjudits in för att bidra med sin expertis i området. Under åren har bland annat, Lilla Aktuellt, Friends, Berättarministeriet, KP, författare, Barnombudsmannen samt många andra aktörer deltagit. 2017 år huvudtema var mobbing med organisationen Friends som särskilt inbjuden gäst både till Istanbul och i Ankara. Svenska Institutet utställning ’Where Children Grow’ om svensk barnlitteratur, har visats tolv gånger under hösten 2017 och våren 2018 i Izmir, Ankara, Istanbul och i Eskisehir, med ett eget program på var plats. Tillsammans med lokala partners uppmärksammar vi även varje år den internationella barnrättsdagen (20 november). För 2017 års upplaga arbetade vi tillsammans med Bilgi University Children’s Rights Unit (Çoça) och anordnade en mottagning och konsert på svenska palatset i Istanbul för inbjudna gäster som arbetar med barnfrågor i Turkiet.
musik
Aktiviteterna för 2017 avslutades med ett rundabordsamtal för kommunrepresentanter från olika städer i Turkiet som arbetar med barnrättsfrågor samt UNICEF Turkey. I mötet deltog också Natalie Engdahl, barnrättsstrateg från Båstad kommun, som delade med sig av erfarenheter från kommunens arbete med barnrättsfrågor.
N 3Natalie Engdahl in action med turkiska aktörer

År 2018 är ambitionen att fortsätta att stödja arbetet med att säkerställa implementering av barn- och ungas rättigheter i kommuner och väcka intresset för dessa frågor i fler kommuner. Nyligen gjorde vi en studieresa till Sverige för turkiska barnrättsaktörer för att stärka samarbeten och utbyta erfarenheter inom kultur för barn och unga och barnrättsfrågor.

Vi besöker Stockholm:

THE GANAG-min
ALBY.1Besök hos Albys hjärta som har ett stort hjärta
ALBY svarta tavlan-minLilla Aktuellt-minLilla Aktuellt har fått nya idoler
Change Attitude-min
10-13-min Allas dröm: 10-13 biblioteketUNGA KLARA-minUnga Klara som har ett pågående samarbete med Turkiska partners i Istanbul
fatih 2-minFanzingo
berättar m 2-min (1) yv gang 2 metro-minHallå och hej då Stockholm, Berättarministeriet kan ni bygga er verksamhet med oss!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *